top of page

สัมผัสกับ all-in-one MiLight Smart LED หลอดไฟภายนอกบ้าน

โทนสีของหลอดไฟ

ปรับความสว่าง

โหมดต่างๆของหลอดไฟ

ใช้งานได้นานสูงสุดถึง 50,000 ชั่วโมง

16 ล้านสีให้เลือกใช้

การควบคุมผ่านรีโมท แอปพลิเคชัน หรือด้วยเสียง

จัดกลุ่มของหลอดไฟในแต่ละโซน

ประหยัดพลังงาน

FUTC01 MiLight MiBoxer 9W smart garden light
FUTC02 MiLight MiBoxer 9W smart garden light
FUTC04 MiLight Miboxer 6W smart garden light
sys-rw1 MiLight MiBoxer 15W smart pool light
SYS-RD1 MiLight MiBoxer 5W smart underground light
SYS-RD2 MiLight MiBoxer 9W smart underground light
UW01 MiLight MiBoxer 15W smart pool light
UW02 MiLight MiBoxer 27W smart pool light
UW03 MiLight MiBoxer 9W smart pool light
bottom of page