top of page

สัมผัสกับ MiLight กล่องWiFi สำหรับสั่งการด้วยแอปพลิเคชัน

สไลด์ระหว่างสีอ่อนและสีเย็น

สไลด์เพื่อปรับระดับความเข้มแสง

โหมดต่างๆของหลอดไฟ

การตั้งค่าตั้งเวลา

วงแหวนสี

ตั้งค่าสีที่ชื่นชอบ

จัดกลุ่มแสงในโซนที่สามารถตั้งชื่อได้

ควบคุมผ่านแอปหรือด้วยเสียง

WL-BOX2 MiLight WiFi Box For smart lights
bottom of page